pozadi01.jpg, 55kB

Ochrana osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále též "GDPR")


Mateřská škola, Jeřice, zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Mateřská škola, Jeřice
sídlo: Jeřice 19, IČ: 75015331,
DS: jtuksb6,
Tel.: +420 493 696 305,
e-mail: msjerice@seznam.cz

Pověřenec pro OÚ: Bc. Petr Mach LL.M.
Krkonošská 267, 50901 Nová Paka
IČ: 73665754
DIČ: CZ8212213449
Email: general@ochrana-osobnich-dat.cz
Tel.: +420 722 133 362