pozadi01.jpg, 55kB

Projekty

Operační program Jan Amos Komenský

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v MŠ Jeřice v oblastech, které jsou prioritní pro její budoucí směřování. Prioritně je to rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, a to zejména v případě znevýhodněných dětí.

Projekt je zaměřen na poskytnutí dočasné personální podpory – školního asistenta, jehož působení poskytne větší podporu při předškolním vzdělávání zejména u dětí z problematického prostředí, tj. dětí, u kterých je předpoklad, že by mohly být ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. V případě potřeby bude školní asistent využíván i jako chůva pro děti do 3 let, nebo s menšími sociálními dovednostmi a menší soběstačností, což zvýší kvalitu vzdělávání v MŠ a podpoří komunitní charakter MŠ.

Dalším cílem je osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků v mateřské škole, a to pomocí průběžného sebevzdělávání tak, aby se zvýšila celková kvalita předškolního vzdělávání v MŠ.

Škola se rovněž bude v rámci projektu zaměřovat na podporu inkluzivního klima v MŠ a bude se snažit přispět k většímu sblížení školy s rodiči dětí, aby byl ještě více podpořen komunitní charakter MŠ. Proto škola v rámci projektu plánuje odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání s rodiči i veřejností. Touto aktivitou bude zároveň umožněno MŠ poskytnout rodičům nejen podporu, ale dáti jim i informace, které jim usnadní přípravu pro nástup jejich dětí na základní školu.

Interaktivní sestava pro zapojení digitálních technologií do vzdělávání v MŠ Jeřice

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace ve vzdělávání

Cílem projektu je zefektivnit vzdělávání dětí prostřednictvím zapojení digitálních technologií do vzdělávacího procesu. Pořídit interaktivní sestavu School Board Barevné kamínky vybavenou výukovými programy iŠkolička, jež jsou vytvořeny v souladu s RVP PV. Obohatit vzdělávání dětí v oblasti ICT hravými činnostmi, které přispějí ke kvalitě a zvyšování výsledků vzdělávání v naší škole.

Logo KRÁLOVÉHRACEKÝ KRAJ Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Šablony III pro MŠ Jeřice

Název projektu: Šablony III pro MŠ Jeřice
Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017855

Cílem projektu je rozvoj MŠ v oblastech, které jsou prioritní pro její budoucí směřování. Je to zejména polytechnické vzdělávání. To bude zajištěno projektovým dnem ve škole.

Dále je projekt zaměřen na poskytnutí dočasné personální podpory – školního asistenta, jehož působení poskytne větší podporu zejména dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Dalším cílem je podpořit pedagogy v mateřské škole v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z dalších mateřských škol.

Vybavení pro rozvoj pracovních schopností dětí MŠ Jeřice

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace ve vzdělávání

Cílem projektu je vytvořit vhodné zázemí na zahradě MŠ Jeřice, dětským dílenským koutkem s nářadím a polytechnickou aktivní stěnou za účelem rozvoje polytechnických dovedností dětí při pobytu venku.

Logo KRÁLOVÉHRACEKÝ KRAJ Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Digitalizujeme školu

Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie - Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.