Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola, Jeřice se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky msjerice.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Obsah webu lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5 a pomocí kaskádových stylů CSS 3. Stránky jsou přístupné i po vypnutí Javascriptových funkcí bez ztráty obsahové a navigační informace kromě míže uvedených případů.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk.

K prohlížení těchto dokumentů jsou nutné aplikace: Adobe Acrobat Reader, aplikace balíčku Microsoft Office, nebo Libreoffice. Balíček kancelářských aplikací Libreoffice je zdarma ke stažení na stránkách https://www.libreoffice.cz , Adobe Acrobat Reader je zdarma ke stažení na stránkách https://get2.adobe.com/cz/reader/. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný, jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;

Při vypnutém javascriptu není přístupná fotogalerie (procházení jednotlivých fotografií) a zobrazení jídelníčku na následující týden.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. 9. 2020.

Metoda pro vypracování byla: vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Prohlášení bylo revidováno dne 29. 9. 2020

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Mateřská škola, Jeřice
Jeřice 19, 508 01 Hořice
Telefon: 493 696 305
e-mail: msjerice@seznam.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz